Logo
Logo
Logo
Logo

Overzicht


Kosten


Ergotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Per kalenderjaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie. U heeft hiervoor een verwijzing van uw arts nodig. Dit kan uw huisarts zijn, een specialist of de bedrijfsarts.

Per 1-1-2012 is ergotherapie direct toegankelijk (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polis voorwaarden) en heeft u meestal geen verwijzing van de huisarts meer nodig.

Let op: voor 2020 heeft u in het basis pakket een verplicht eigen risico van € 385 (zie polisvoorwaarden)