Logo
Logo
Logo
Logo

Overzicht


Collega ergotherapeuten

Ergo Aan Huis is een eenmanspraktijk. Ik heb geen wachtlijst. Ik vind het belangrijk dat u snel geholpen kunt worden. Tevens vind ik continuiteit en bereikbaarheid belangrijk. Als werkvoorraad oploopt, of als ik afwezig ben, doe ik een beroep op deze therapeuten. Onderstaande ergotherapeuten werken op freelance basis voor mijn praktijk.


Lidwien Bonarius

Sinds september 2010 werk ik met veel plezier als freelancer voor Ergo aan Huis. Ik heb bewust gekozen voor ergotherapie in de eerste lijn. Door de mensen thuis te bezoeken kan ik als ergotherapeut heel direct en effectief begeleiden en adviseren. Het contact met de mantelzorger is bovendien zeer waardevol en komt de behandeling ten goede. Mijn specialisatie is volwassenen en ouderen. Ik heb meerdere vakinhoudelijke cursussen gevolgd, waardoor ik op de hoogte ben van nieuwe ontwikkelingen. Naast de praktijk van Yvette Zaat werk ik ook voor collegae in Nijmegen en Beuningen. Tevens neem ik deel aan intercollegiaal overleg in deze regio.

Eerdere werkervaring heb ik opgedaan op de St. Maartenskliniek en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Op de St. Maartenskliniek werkte ik met volwassenen met diverse diagnoses, zoals reuma, gevolgen na een hersenbloeding en gevolgen na een dwarslaesie. In het Canisius Wilhemina Ziekenhuis werkte ik eveneens met volwassenen met , naast eerder genoemde diagnoses, ook orthopedische aandoeningen.


Riet Luyten

Ik ben Riet Luyten en werk sinds 1976 als ergotherapeut. Mijn meeste ervaring ligt binnen de revalidatie en sinds 15 jaar ben ik werkzaam in de eerste lijn. Ik ben geregistreerd ParkinsonNet therapeut. Daarnaast heb ik specifieke cursussen gevolgd ten aanzien van de behandeling/begeleiding van mensen met dementie en oncologische ziektebeelden.

Ik ervaar het werken in de eerste lijn, bij mensen thuis, als een heel goede plek voor een ergotherapeut. Juist op de plek waar u woont en leeft bekijk ik samen met u wat verbeterd en veranderd kan worden zodat u veiliger, zelfstandiger of met minder klachten uw dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren. Het samen met u en uw naasten puzzelen wat hierbij het beste past bij u en uw leefstijl vind ik een van meest boeiende aspecten van mijn vak!

Lysanne van Oostrom

Ik ben Lysanne van Oostrom en begin 2012 afgestudeerd als ergotherapeut. Ik ben nu ruim drie jaar werkzaam als ergotherapeut in de eerstelijn. Ik vind het erg leuk om als ergotherapeut te werken, omdat het een gevarieerd beroep is met veel verschillende hulpvragen en mogelijkheden. Ook heb ik tot kort geleden naast de eerstelijn in het verpleeghuis gewerkt.

Het is voor mij een uitdaging om samen met u te zoeken naar mogelijk en oplossingen om uw zelfstandigheid te vergroten. Sinds 2014 heb ik mij gespecialiseerd in hulpmiddelen voor het aan en uittrekken van de steunkousen. Daarnaast ben ik bezig mij te specialiseren in ergotherapie bij clienten met dementie en hun mantelzorgers.

Ik vind het mooi om te zien dat mensen door middel van ergotherapie hun zelfstandigheid kunnen behouden of vergroten.

Isabelle Peters

Ik ben Isabelle Peters en sinds 1996 werkzaam als ergotherapeut. Vanaf januari 2018 ben ik als freelancer werkzaam in de praktijk Ergotherapie aan huis.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen de psychiatrie . Ik heb veel ervaring in het werken met mensen met psychische klachten zoals depressies en angsten. Ook heb ik ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel, ADHD en vermoeidheidsklachten.

Ik heb de cursus Cognitieve Revalidatie voor ergotherapeuten inmiddels afgerond. Hierdoor heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van geheugen en aandachtsproblemen en problemen met plannen, organiseren en problemen oplossen. De vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel en psychische problemen op het dagelijks leven boeien mij zeer. Ik wil graag begrijpen waarom iemand iets doet, wat hij weer wil kunnen doen zodat hij naar tevredenheid kan functioneren. Ik zoek graag met u en uw naasten naar mogelijkheden.

Na de 20 jaar werken binnen een instelling was ik toe aan een nieuwe stap en ben ik eeste lijn gaan werken.

Stagiair

Ongeveer 1 keer per twee jaar begeleid ik een student ergotherapie van de HAN. Onder mijn supervisie leert zij het vak ergotherpie in de praktijk.