Logo
Logo
Logo
Logo

Overzicht


Collega ergotherapeuten

Ergo Aan Huis is een eenmanspraktijk. Ik heb geen wachtlijst. Ik vind het belangrijk dat u snel geholpen kunt worden. Tevens vind ik continuiteit en bereikbaarheid belangrijk. Als werkvoorraad oploopt, of als ik afwezig ben, doe ik een beroep op deze therapeuten. Onderstaande ergotherapeuten werken op freelance basis voor mijn praktijk.


Lidwien Bonarius

Sinds september 2010 werk ik met veel plezier als freelancer voor Ergo aan Huis. Ik heb bewust gekozen voor ergotherapie in de eerste lijn. Door de mensen thuis te bezoeken kan ik als ergotherapeut heel direct en effectief begeleiden en adviseren. Het contact met de mantelzorger is bovendien zeer waardevol en komt de behandeling ten goede. Mijn specialisatie is volwassenen en ouderen. Ik heb meerdere vakinhoudelijke cursussen gevolgd, waardoor ik op de hoogte ben van nieuwe ontwikkelingen. Naast de praktijk van Yvette Zaat werk ik ook voor collegae in Nijmegen en Beuningen. Tevens neem ik deel aan intercollegiaal overleg in deze regio.

Eerdere werkervaring heb ik opgedaan op de St. Maartenskliniek en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Op de St. Maartenskliniek werkte ik met volwassenen met diverse diagnoses, zoals reuma, gevolgen na een hersenbloeding en gevolgen na een dwarslaesie. In het Canisius Wilhemina Ziekenhuis werkte ik eveneens met volwassenen met , naast eerder genoemde diagnoses, ook orthopedische aandoeningen.


Lysanne van Oostrom

Ik ben Lysanne van Oostrom en begin 2012 afgestudeerd als ergotherapeut. Ik ben nu ruim vijf jaar werkzaam als ergotherapeut in de eerstelijn. Ik vind het erg leuk om als ergotherapeut te werken, omdat het een gevarieerd beroep is met veel verschillende hulpvragen en mogelijkheden. Ook heb ik tot kort geleden naast de eerstelijn in het verpleeghuis gewerkt.

Het is voor mij een uitdaging om samen met u te zoeken naar mogelijk en oplossingen om uw zelfstandigheid te vergroten. Sinds 2014 heb ik mij gespecialiseerd in hulpmiddelen voor het aan en uittrekken van de steunkousen. Daarnaast ben ik bezig mij te specialiseren in ergotherapie bij clienten met dementie en hun mantelzorgers.

Ik vind het mooi om te zien dat mensen door middel van ergotherapie hun zelfstandigheid kunnen behouden of vergroten.

Isabelle Peters

Ik ben Isabelle Peters en sinds 1996 werkzaam als ergotherapeut. Vanaf januari 2018 ben ik als freelancer werkzaam in de praktijk Ergotherapie aan huis.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen de psychiatrie . Ik heb veel ervaring in het werken met mensen met psychische klachten zoals depressies en angsten. Ook heb ik ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel, ADHD en vermoeidheidsklachten.

Ik heb de cursus Cognitieve Revalidatie voor ergotherapeuten inmiddels afgerond. Hierdoor heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van geheugen en aandachtsproblemen en problemen met plannen, organiseren en problemen oplossen. De vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel en psychische problemen op het dagelijks leven boeien mij zeer. Ik wil graag begrijpen waarom iemand iets doet, wat hij weer wil kunnen doen zodat hij naar tevredenheid kan functioneren. Ik zoek graag met u en uw naasten naar mogelijkheden.

Na de 20 jaar werken binnen een instelling was ik toe aan een nieuwe stap en ben ik eeste lijn gaan werken.

Sjanne de Vries

Mijn naam is Sjanne de Vries. In 2016 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn studie heb ik onder andere stage gelopen bij Ergo aan Huis. Daarna heb ik stage gelopen bij Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Na mijn stage bij Ergo aan Huis, merkte ik dat het werken in de thuissituatie van de cliënt mij erg aansprak. Nadat ik mijn diploma heb behaald, ben ik daarom ook in de eerste lijn gaan werken. Sinds januari 2018 werk ik ook voor Ergo aan Huis. Erg leuk, mijn oude stageplek!

Het mooiste aan het vak ergotherapie vind ik dat ik cliënten help om zelfstandig te blijven. Het spreekt me erg aan om creatieve oplossingen te zoeken samen met de cliënt. Ik ben momenteel met name veel bezig met de algemene ergotherapie, zoals scootmobielles geven, woningaanpassingen adviseren en steunkousen zelfstandig aan- en uittrekken. In de toekomst wil ik mij nog gaan specialiseren in een specifiekere doelgroep.

Stagiair

Ongeveer 1 keer per twee jaar begeleid ik een student ergotherapie van de HAN. Onder mijn supervisie leert zij het vak ergotherpie in de praktijk.