Logo
Logo
Logo
Logo

Overzicht


Collega ergotherapeuten

Ergo Aan Huis is een eenmanspraktijk. Ik heb geen wachtlijst. Ik vind het belangrijk dat u snel geholpen kunt worden. Tevens vind ik continuiteit en bereikbaarheid belangrijk. Als werkvoorraad oploopt, of als ik afwezig ben, doe ik een beroep op deze therapeuten. Onderstaande ergotherapeuten werken op freelance basis voor mijn praktijk.


Lidwien Bonarius

Sinds september 2010 werk ik met veel plezier als freelancer voor Ergo aan Huis. Ik heb bewust gekozen voor ergotherapie in de eerste lijn. Door de mensen thuis te bezoeken kan ik als ergotherapeut heel direct en effectief begeleiden en adviseren. Het contact met de mantelzorger is bovendien zeer waardevol en komt de behandeling ten goede. Mijn specialisatie is volwassenen en ouderen. Ik heb meerdere vakinhoudelijke cursussen gevolgd, waardoor ik op de hoogte ben van nieuwe ontwikkelingen. Naast de praktijk van Yvette Zaat werk ik ook voor collegae in Nijmegen en Beuningen. Tevens neem ik deel aan intercollegiaal overleg in deze regio.

Eerdere werkervaring heb ik opgedaan op de St. Maartenskliniek en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Op de St. Maartenskliniek werkte ik met volwassenen met diverse diagnoses, zoals reuma, gevolgen na een hersenbloeding en gevolgen na een dwarslaesie. In het Canisius Wilhemina Ziekenhuis werkte ik eveneens met volwassenen met , naast eerder genoemde diagnoses, ook orthopedische aandoeningen.


Lysanne van Oostrom

Ik ben Lysanne van Oostrom en begin 2012 afgestudeerd als ergotherapeut. Ik ben nu ruim drie jaar werkzaam als ergotherapeut in de eerstelijn. Ik vind het erg leuk om als ergotherapeut te werken, omdat het een gevarieerd beroep is met veel verschillende hulpvragen en mogelijkheden. Ook heb ik tot kort geleden naast de eerstelijn in het verpleeghuis gewerkt.

Het is voor mij een uitdaging om samen met u te zoeken naar mogelijk en oplossingen om uw zelfstandigheid te vergroten. Sinds 2014 heb ik mij gespecialiseerd in hulpmiddelen voor het aan en uittrekken van de steunkousen. Daarnaast ben ik bezig mij te specialiseren in ergotherapie bij clienten met dementie en hun mantelzorgers.

Ik vind het mooi om te zien dat mensen door middel van ergotherapie hun zelfstandigheid kunnen behouden of vergroten.

Sjanne de Vries

Mijn naam is Sjanne de Vries en ik ben in 2016 afgestudeerd als ergotherapeut. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij Ergo Aan Huis en sinds 2018 ben ik ook werkzaam voor Ergo Aan Huis. Door mijn stage kwam ik er al gauw achter dat ik de werkzaamheden als ergotherapeut in de eerste lijn erg leuk en interessant vind. Mijn doel is om mensen zo veilig en zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de eigen (woon)omgeving. Dit doe ik met veel plezier!

Ik hou me vooral bezig met woningaanpassingen, het aanleren van zelfstandig aan- en uittrekken van steunkousen en vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel. Daarnaast volg ik momenteel een cursus over technologie in de zorg en ergotherapie.

Van mei tot en met september 2020 ben ik met zwangerschapsverlof. Voor of na die tijd help ik u graag!

Isabelle Peters

Ik ben Isabelle Peters en sinds 1996 werkzaam als ergotherapeut. Vanaf januari 2018 werk ik als freelancer bij Ergo aan huis. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als ergotherapeut in de psychiatrie en cognitieve therapie. Ik heb veel ervaring met het werken met mensen met een depressie, ADHD en angst- vermoeidheidsklachten. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van Niet Aangeboren Hersenletsel. Denk hierbij aan geheugen- en aandachtsproblemen en problemen met plannen, organiseren en problemen oplossen. De vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel en psychische problemen op het dagelijks leven boeien mij zeer.

Ik wil graag begrijpen waarom iemand iets doet, wat hij weer wil kunnen doen zodat hij naar tevredenheid kan functioneren. Ik zoek graag met u en uw naasten naar mogelijkheden.

Ik werk samen met andere collega’s in de eerste lijn binnen het Thuis Verder neuro revalidatie team Renkum.

Christine Barnard

Mijn naam is Christine Barnard en ik werk sinds 1996 als ergotherapeut. Al vrij snel ben ik me gaan verdiepen in ergotherapie en musici en ik werk nog altijd met veel plezier met deze doelgroep. Sinds medio 2020 werk ik als freelancer bij Ergo aan Huis. Hiervoor heb ik in verschillende settingen binnen de gezondheidszorg gewerkt.

In 2007 heb ik de praktijkopleiding Handtherapie in het Erasmus mc gevolgd. Sindsdien behandel ik zowel mensen met acuut complex handletsel als met chronische aandoeningen. Wat je met je armen en handen wilt kunnen doen wordt bepaald door de activiteiten die je onderneemt. Dit gegeven staat centraal in de behandeling. Om tot een gewenst resultaat te komen maken we in de therapie gebruik van ergonomie, gewrichtsbescherming, aandacht voor evenwicht in belasting-belastbaarheid en training.

Stagiair

Ongeveer 1 keer per twee jaar begeleid ik een student ergotherapie van de HAN. Onder mijn supervisie leert zij het vak ergotherpie in de praktijk.