Logo
Logo
Logo
Logo

Overzicht


Werkwijze

Om tot een goed behandelprogramma en advies te komen, bezoek ik u thuis. Daar observeer ik uw bezigheden van alledag. Tijdens dit bezoek wordt duidelijk waar uw mogelijkheden en beperkingen liggen en hoe ik u daarbij kan helpen en adviseren.

Enkele voorbeelden:

  • instructie om met minder pijnklachten in de handen toch een maaltijd te bereiden.
  • training om met één hand veters te leren strikken.
  • ondersteuning van uw partner/mantelzorger om de zorg te ontlasten (door bijvoorbeeld til-instructie te geven).
  • advisering om het valrisico in uw huis te verkleinen.
  • instructie om weer veilig met de scootermobiel te kunnen rijden.

Ik overleg met uw contactpersoon, fysiotherapeut, thuiszorgmedewerker of andere betrokkenen.

Bij voorkeur bezoeken wij u gezamelijk. Door een goede samenwerking kunnen we de zorg beter op u afstemmen.

Als ergotherapeut kan ik u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen en evalueren van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen. Ik ben bekend met de aanvraagprocedures en de wet- en regelgeving.

Samenwerkingsverbanden

Ik werk samen met de volgende teams: